Aktiviteter

https://www.youtube.com/watch?v=3C9GqLX-hmE

Aktiviteten i den friske lufta og de vakre omgivelsene er det som kjennetegner Mjåland Gård. Mennesker i alle aldre kommer til gården, bidrar til driften og reiser hjem med gode, naturlige opplevelser.

Inn på tunet

“Inn på tunet” har vært en av aktivitetene siden oppstarten. Her er det ulike målgrupper som deltar i gårdsdriften og vokser på interaksjonen mellom dyr, mennesker og natur. Dette er et helårstilbud rettet mot skole, barnevern, psykiatri, eldreomsorg og mennesker som vil prøve seg i arbeidslivet. Opplegget er utviklet i tett samarbeid med omliggende kommuner.

Dagens arbeidsoppgaver blir skreddersydd for hver enkelt deltager.

Arbeidsfellesskap og felles måltider brukes aktivt. Å være en del av driften, mestring og utvikle seg selv i fellesskapet, er en viktig del av metodikken på Mjåland gård. Mennesker møtes, arbeider sammen i naturlige og tilrettelagte omgivelser og gir støtte og hjelp til hverandre.

Åpen Gård

Åpen gård er en annen aktivitet på gården der barnehager, skoler, institusjoner og aktivitetssentra besøker gården. Livet på gården skaper en atmosfære der mennesker legger det vante litt vekk. Aktiviteten er for mange et kjærkomment avbrekk i hverdagen.

Aktiviteter for grupper

Mjåland gård tar også imot firmaer og større grupper. Enkel bondekost, middag og koldtbord kan bestilles.

Mjåland Gård driver alternativt. Det er åpent for befaring og en liten smak på tankene våre rundt denne driften. Lag, foreninger og andre interesserte avtaler med oss direkte.

Åpningstidene er etter avtale, og pris på de forskjellige tilbudene avtales ved henvendelse.

Aktiviteter

  • åpen gård
  • feriekoloni
  • inn på tunet